MĚSTO
Sázava

Historie města
Počátky osídlení Sázavy sahají až do období zemědělského pravěku, kdy se na zdejším území těžil krystalický vápenec, ze kterého se vyráběly korálky a náramky. V katastru města leží dvě pravěká hradiště a slovanské hradiště z 8. a 9. století. Historie slavného Sázavského kláštera pak začíná kolem r. 1032. U zrodu kláštera, středisku a symbolu slovanské vzdělanosti, stál kníže Oldřich a poustevník Prokop.

Moderní historie města je spjata především s tradicí českého sklářství. Nejstarší sázavská huť, pokřtěná Svatoprokopská, založená v r. 1837 českým sklářem a podnikatelem Františkem Kavalírem, se nedochovala. Hutě Josef (z r. 1902) a František (z r. 1882) však stojí dodnes; v druhé z nich sídlí Centrum sklářského umění s návštěvní expozicí sbírek uměleckého skla.

Krajina a okolí města
Sázava leží na Posázavské stezce, která je jednou z nejstarších a krajinně nejzajímavějších značených turistických cest. Vede od soutoku Sázavy s Vltavou přes Pikovice až do Čerčan a potom pokračuje podél řeky až do Žďáru nad Sázavou k pramenům Sázavy. Městem prochází také vyhledávaná Posázavská cyklotrasa. Ještě dnes si můžeme udělat představu o původních lesích v okolí Sázavy ve dvou nedalekých národní přírodních rezervacích: Voděradské bučiny a Ve Studeném. Převážně bukové porosty se téměř neliší od původních pralesů. Některé mohutné buky lesní dosahují stáří přes 250 let. Na území samotného města stojí, ať už samostatně, ve skupinách, nebo ve stromořadí, přes 200 let staré lípy srdčité, lípy širolisté, duby letní. V okolní přírodě lze spatřit nejen představitele běžné fauny, ale také mnoho živočichů chráněných a vzácných. Sázava a okolí je místem velmi zajímavým pro ornitology, rybáře i další milovníky přírody.

www

ZÁMEK
Sázavský klášter

Národní kulturní památka. Zámek leží při pravém břehu řeky Sázavy. Původně se jednalo o klášter, který byl založen kolem roku 1032 poustevníkem Prokopem, za vydatné podpory knížete Oldřicha. Tak to alespoň líčí legendy o sv. Prokopovi.

Pro klášterní řád byla přijata benediktínská řehole, používala však slovanskou liturgii. Klášter se brzy stal významným centrem slovanské vzdělanosti a kultury. Měl silnou vazbu na východní Evropu. V první polovině 12.stol. byl areál kláštera přestavěn románsky a v roce 1305 goticky. Z té doby pochází kapitulní síň. Je to nejpozoruhodnější část gotické stavby jak po stránce architektonické tak i v umělecké výzdobě stěn. V 70. letech 14.stol. začala velkolepá přestavba. Práce se však vlekly a přerušily je husitské války. Ze zamýšleného kostela zůstalo jen torzo. V roce 1785 byl klášter zrušen a přešel do soukromých rukou. Jeden z majitelů Jan z Neuberku upravil klášter na zámek ve stylu novorenesance. Přistavěl věž s terasou, upravil interiéry a vytvořil pohodlné zámecké bydlení.

Svatoprokopská legenda
Zakladatel a patron Sázavského kláštera se narodil kol. r. 970 v zázemí kouřimského hradiště (v Chotouni). Zřejmě kolem r. 1009 odešel z břevnovského benediktýnského kláštera do poustevnického ústraní. Obýval jeskyni v lesní pustině, kde se setkal s knížetem Oldřichem, zabloudivším při lovu. (Podle legendy Prokop při setkání nabídl Oldřichovi vodu, která se proměnila ve víno.) Oldřich byl setkáním tak nadšen, že se rozhodl založit zde pro poustevníka klášter. Prokop se stal prvním představeným kláštera.

www


HRAD
Český Šternberk

Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad ČESKÝ ŠTERNBERK, nazvaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví.

Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti „Šternberk“. Odtud se datuje i nový přídomek rodu Sternbergů a jeho erb s osmicípou hvězdou.

Je pozoruhodné a nepochybně ojedinělé, že hrad je podnes v držení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze Sternberga.

Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.

www

ZÁMEK
Konopiště

Původně hrad ze 13. století založený po vzoru francouzských kastelů, dnes zámek neodmyslitelně spojený se svým posledním šlechtickým majitelem Františkem Ferdinandem d’Este.

V rámci prohlídkových okruhů uvidíte reprezentační a hostinské pokoje, sbírku zbraní a loveckých trofejí i soukromé pokoje Františka Ferdinanda. Na zámku je rovněž muzeum sv. Jiří a střelnice. Za návštěvu stojí také nádherná Růžová zahrada a zámecký park.

www


ZÁMEK
Žleby

Původně gotický hrad s prvními zmínkami z roku 1289, o téměř 600 let později byl přebudován ve stylu romantické novogotiky. Navštivte reprezentační sály, zámeckou zbrojnici s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, romantické interiéry, zámeckou kuchyni s dochovalým provozním zázemím a přípravnou jídel, unikátní zámecké divadlo s historickou scénou a zákulisím, divadelním zázemím a sbírkou historických kostýmů, nebo se projděte v zámeckém parku.

www

PIVOVAR KÁCOV
Hubertus

Pokud Vás na pivovaru nezajímá pouze finální produkt, ale i cesta jakou se k němu dospěje, neváhejte a objednejte si exkurzi v pivovaru Kácov. Kromě návštěvy malebného údolí Sázavy se seznámíte s tradiční výrobou piva českého typu v malém pivovaru a sličné průvodkyně Vám rády odpoví na jakýkoliv dotaz. Každou exkurzi je nutné předem objednat a lze ji kromě ochutnávky piva spojit i s příjemným posezením v pivovarské restauraci.

www


MĚSTO
Kutná Hora

Historie Kutné hory je nerozlučně spojena s dolováním stříbrných rud na zdejším území. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

Známé počátky dolování stříbra spadají do druhé poloviny 13. století, ale již v 10. století byly na nedalekém hradišti v Malíně – významném sídle rodu Slavníkovců, raženy stříbrné denáry a je tedy pravděpodobné, že surovinovou základnu tvořily povrchové partie ložisek stříbrných rud v blízkém okolí hradiště.

Navštivte chrám sv. Barbory, stříbrné doly, Kostnici, Vlašský dvůr, chrám Nanebevzetí Panny Marie, zámek Žleby, muzeum Alchymie, bobovou dráhu….to vše a více v Kutné Hoře a okolí.

www

KUTNÁ HORA – SEDLEC
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí

Sedlecká kostnice – MEMENTO MORI – jedinečně pojaté místo spočinutí téměř 40 tisíců těch, kteří zde byli před námi…

www


HVĚZDÁRNA
Ondřejov

Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Žalov nad obcí Ondřejov již více než sto let a patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Během návštěvy Vás naši průvodci seznámí s okolnostmi založení hvězdárny, v historické kopuli uvidíte expozici věnovanou vývoji hvězdárny a řadu zajímavých přístrojů. Dozvíte se o současném poslání observatoře i jejím významu v současném astronomickém světě.

Celý rozsáhlý areál je upraven jako park se vzácnými stromy a řadou moderních plastik. Do něho jsou zasazeny secesní budovy a kopule původní hvězdárny, které navrhoval architekt Josef Fanta. Při procházce parkem můžete obdivovat i umístěné přístroje, např. trofejní německé radary z 2. světové války, z nichž některé stále slouží vědeckým pozorováním, zejména Slunce nebo meteorů. V severní části, v „Kubětinách“, se nachází kopule s dvoumetrovým zrcadlovým dalekohledem, největším v ČR, instalovaným roku 1967. V okolí observatoře je také řada turisticky zajímavých míst.

www